Vad finns på Klinten

Klintens olika hus

 

-       Ved- och redskapsbod.

-       Boningshuset Byggt 1936. Tillbyggt 2002.

-       Härbret, Nallebo Byggt 1937.

-       Skjulet.

-       Lekstugan – byggt 1945. Används till visning av dockorna.

-       Kapellet - byggt 1955 – 1963

-       Konsthallen – byggt 1964. Tillbyggt 2009.

-       Gäststuga – byggt 1994.

 

Ved- och redskapsbod

Byggdes först för förvaring av material och redskap till bygget av boningshuset. Är försett med ett vackert gammalt lås. Endast nyckeln mäter ca 40 cm och väger bort emot ett kilo.

 

 

Boningshuset

Byggt 1936 tillbyggt 2002.

Boningshuset består av en bottenvåning med storstuga, två kammare och kök samt en utbyggnad med kapprum, toa, tvättrum med dusch och bastu.  Bottenvåningen renoverades 2004. Vinden används dels för övernattande gäster dels för böcker och arkiv.

 

Härbret – Nallebo

 

Byggt 1937 av virke som blev över sedan boningshuset byggts. I denna lilla stuga sov Karin under många somrar och på trappan satt hon och skrev de flesta sagoböckerna. Här fick hon det lugn och den ro som behövdes för skrivandet. I stora huset höll mamma Elsa till med barnbarn och hushåll.

Numera bor dockor till flera av sagorna i Nallebo.

 

 

 

 

 

 

Skjulet

För ytterligare förvaring av ved och verktyg.

 

Lekstugan

Byggdes 1945 och inreddes kärleksfullt av Karins mamma Elsa med handbroderade gardiner, bord och stolar, porslin, glas och bestick. Numera bor de första sagornas dockor där och visas för intresserade besökare.

 

Kapellet

Så här skriver Karin i den lilla skriften ”Klintens kapell” – utgiven 1986.

”Dess historia går så långt tillbaka som till 1921, då jag gick i söndagsskola i Oskarskyrkan i Stockholm. Detta var en skön upplevelse. I Oskarskyrkan fanns nämligen - och finns ännu – Emanuel Vigelands härliga glasmålningar, som 10-åringen hade för ögonen i två vintrar och noga inpräglade, samtidigt som Nya testamentets sköna texter och trösterika berättelser rann in i huvudet och förblev där.”

Karin ville bli kyrkomålare och förverkligade det i Klintens kapell. Hon fick hjälp med att resa stommen till detta 3,5 x 8 m stora bygget. Sedan gjorde hon allt själv - Innerväggar, golv och bänkar och självklart den konstnärliga utsmyckningen – såsom glasmålningarna, de 16 änglarna i taket, altartavlan, antependiet, lampetterna. Släktingar och vänner till Karin har bidragit med gåvor – en ängel, en madonna, en orgel, den vackra Rembrandtbibeln. Kapellet började byggas 1955 och 1963 döptes de första barnen där. Hitintills ha 75 barn döpts och 24 brudpar har sagt ja tillvarandra i Klintens lilla Kapell.

Efter Karins bortgång 2003 har kapellet dessutom kommit att användas i samband med olika evenemang. Som exempel kan nämnas att i samband med Saxå Kammarmusikfestval, som hålls varje år veckan efter midsommar, har vi sedan 2004 haft en programpunkt ”Sagor och Låtar på Klinten” – dit barn inbjudes att lyssna på en saga och höra musikerna spela.

Kapellet är också öppet för sagoläsning i samband med Filibjurveckan i juli.

 

Konsthallen

 

I mitten av 60-talet byggdes Klintens konsthall, där Karin under sommarmånaderna hade visning och försäljning av tavlor och böcker, sagorna om Sotlugg och Linlugg samt den trilogin om Anders Fryxell, Karins farfars far (1795-1881) som utkom i början av 1980-talet.

2009 bygges Konsthallen ut för att ge den konstnärliga produktionen större utrymme.

 

 

 

 

 

 

Gäststugan

Byggdes av familjen Appelberg 1994 för att tillfredsställa behovet av övernattningsplatser.