Sagorna

Sagornas historia

Karin hade redan som liten flicka ritat och berättat sagor. En saga finns bevarad från 1919 då Karin var 7-8 år. Sagan heter Gosse-Mosse och djuren.

Som ung vuxen ritade Karin en saga med Bulte, Rulte och Stulte, troll, som gick ut på äventyr i storskogen.

1939 kom Signe Billman, kusin till Elsa Fryxell, Karins mamma, på besök till Klinten. Hon såg då fotografier, som Karin tagit i skogen och gav Karin idén att göra en saga av bilderna, som Signe ansåg vara mycket poetiska.

Karin behövde några figurer att fotografera i skogen. Hon sökte vintern 1940 i Stockholm efter dockor i olika affärer, utan att hitta något som hon fann lämpligt.

Hon beslöt då att göra dockor själv. Mamma Elsa och moster Annie kom på att ansiktena kunde göras av gamla filthattar, som dränkts in i gelatin för att kunna formas och bli stela. En granne tipsade om att använda tjock koppartråd i armar och ben för att få dem både fasta och rörliga. Kropparna syddes av lakansväv och stoppades med vadd.  Dockorna kläddes i lämpliga dräkter. Mamma Elsa hade en stor mängd material sparat, lappar av tyg och skinn som kom väl tillpass. Släktingar, vänner och bekanta kom senare under årens lopp att bidra med material till dockorna. Karin tillverkade bortemot 200 figurer varav ett hundratal finns kvar på Klinten.

Dockorna placerades ut i skogen och fotograferades med vanlig bälgkamera. Därefter skrevs sagorna när ett antal fotografier samlats. Nästan alla fotografier användes till de första sagorna.

Karin skrev 15 sagoböcker varav 14 kom ut i tryck under åren 1941 – 1957.

Bilden föreställer Karin med dockorna till den första sagan, Sotlugg och Linlugg - en saga om småtroll.   Den publicerades i Veckojournalen 1941 när boken recenserades  där.

 

 

 

 

Sagoböckerna i den ordning de givits ut:

Sotlugg och Linlugg - en saga om småtroll

Sotlugg och Linlugg på vinteräventyr

Småtrollen och lyckoblomman

Tofsöras äventyr

Luddkolts äventyr

Ett år med småtrollen

Alfen Svanstipps lustiga spratt

Tass-Tass och svanstrollen

Plire och Luva

Sumpepojkens äventyr

Sotlugg och Linlugg på Skansen

Lillspjut och Tofsöra

Sotlugg och Linlugg i Puttilurien

Lasse Luggs äventyr