Klinten

VÄLKOMNA till

Karin Fryxells KLINTEN

Karin Fryxell 1911 - 2003

Beläget: På Storhöjden 2 km norr om Filipstad.

Vägbeskrivning

 

KORT HISTORIK

Elsa Fryxell, Karin mamma, föddes i Persberg 1880, dotter till bergmästaren i Filipstads Bergslag Per Öberg och hans hustru Augusta.1935 dog Karl-Axel Fryxell, Elsas make och Karins pappa. Karin och hennes mamma reste sommaren 1935 till Filipstad för att hälsa på Elsas föräldrar och systrar.  De ville även leta efter ett hus. På en höjd några km norr om Filipstad förvärvades ett stycke mark. I anslutning härtill upplät dåvarande Uddeholm angränsande mark. Här byggdes Klinten 1936 efter ritningar av Tora Öberg, Elsas yngre syster. Virket var hundraårigt material av Lesjöforsmagasinet som skulle rivas. Tora var teckningslärarinna på dåvarande samskolan, nu Ferlinskolan.

Materialet till huset forslades upp med häst och släde vårvintern 1936 och huset byggdes. Tora Öberg promenerade en gång i veckan upp till bygget från staden för att övervaka arbetet. Sommaren 1936 kunde Elsa och Karin bo på Klinten för första gången. De sedan 1936 bevarade gästböckerna berättar om alla besökare som kom. Otaliga är de besökare som kom för kortare och längre tider. Elsas mamma Augusta Öberg med döttrarna Tora och Annie hörde till de självklara gästerna de första åren. Augusta dog 1944 94 år gammal, Annie blev 95 år och dog 1982 på Älvkullen, Filipstads åldreboende. Stugan fylldes av barnbarn och syskon- och kusinbarnbarn som hade sommarlov på Klinten. I början av 50-talet byggdes en bilväg ända upp till Klinten. Fram till dess gick det att köra bil till avfartsvägen från Storhöjdsvägen och därefter dra varor och packning med skrinda eller på cykel.

 

Elsa bröt stubbar och tog upp sten för att kunna anlägga trädgårdsland och blomsterrabatter. Trädgården prunkade genom hennes vård. Elsa dog 1964.

 

Karin fotograferade dockorna och skrev sagoböckerna under 40- och början av 50-talet.

 

Under kommande decennier har nya generationer barn haft sommar- och vinterlov på Klinten. Barnbarnsbarn till Elsa har sedan länge lekt på gräsmattorna och lärt känna dockorna och nu har även nästa generation, barnbarns barnbarnen fått följa med till Klinten.

Skaror av turister har sökt sig till Klinten för att se sin barndoms sagoboksdockor i verkligheten, titta på tavlorna och njuta av en stunds stillhet i kapellet. Även i dag är besökare välkomna att ta del Klintens skatter.