Karin Fryxell

Konstnären och författaren Karin Fryxell, Filipstad 1911 - 2003.

Levnadsteckning

Karin föddes den 2 december 1911 i Oscars församling i Stockholm som tredje och yngsta barnet till generaldirektören i Kommerskollegium Karl-Axel Fryxell och hans maka Elsa, född Öberg. Sina rötter hade hon dock sedan många generationer tillbaka på både fädernet och mödernet i Värmland. Hennes morfar var bergmästaren i Persberg Per Öberg och hennes farfars far kyrkoherden i Sunne, hävdatecknaren Anders Fryxell.

 

Konstnärsådran visade sig tidigt, i det hon färglade alla sina sagoböcker och skolböcker, och skrev redan som 5-åring även egna sagor. Efter avslutad skolgång gick hon två år på målarskola i Stockholm. Som lärare hade hon Edvard Berggren i målning, Gottfrid Larsson i skulptur och Acke Kumlien i materiallära. Hon visade sig som en lovande porträttmålare och fick därför i början av 1932 resa till Paris för att där studera målning under två år på Maison Watteau, Academie de la Grande Chaumiere och Academie Colarossi. Dessa studier måste hon dock avbryta under sin tredje vistelse i Paris då hon 1934 insjuknade i tuberkulos.

Porträtt i olja. Till vänster självporträtt 1931 och till höger konstnärens morföräldrar Per och Augusta Öberg 1933. I mitten en akvarell med motiv från Paris 1934.

 

För generationer av 30- och 40-talister är Karin Fryxell måhända mest känd som författare till sagoböckerna om småtrollen Sotlugg och Linlugg. Hon har även publicerat sig som lyriker genom diktsamlingarna Ljusvandring, 1962 och Jord och ande, 1964.

 

När hon i mitten av 1950-talet återupptog sitt måleri hade detta fått en helt annan inriktning än tidigare. Motiven präglades av hennes djupa religiösa engagemang och hade en omisskännlig naturromantisk inriktning. Utöver religionen och förhållandet mellan ont och gott, inspirerades hon av den värmländska naturen och kulturen. Hennes verk om troll, sagoväsen och litterära gestalter pryder många offentliga lokaler. Ett av hennes verk, tavlan "Kuddkrig", har en framträdande plats i Filipstads simhall. I kyrkor och församlingshem runt om i Värmland kan man finna hennes målningar.

Tre oljor, exempel på det religiösa temat: "Själen lämnar kroppen", "Förklädd gud" eller "Den gode herden" och "Uppståndelsen".

 

 

Karin arbetade ofta mned samma motiv i olika material och tekniker. Här exemplifierat med motivet "Jacob brottas med ängeln".

Från vänster: akvarell, mosaik och olja

 

Redan som barn drömde Karin om att få måla kyrkfönster. Drömmen fick hon möjlighet att realisera på Klinten, där hon uppförde ett kapell.

Karin har också gjort en stor litterär och kulturhistorisk insats genom författandet av en biografi i tre delar över sin farfars far, kyrkoherden i Sunne, Anders Fryxell. Biografin utkom 1981 - 1984, men redan 1964 började hon samla material till böckerna ur bibliotek och museer över hela landet samt från privata samlingar hos släktingar och andra enskilda personer. Ett drygt femtonårigt imponerande forskningsarbete. Tryckningen och utgivningen av böckerna bekostade hon själv.

Under åren har Karin haft flera utställningar på olika orter i landet, från Kiruna i norr till Ängelholm i söder. Den sista utställningen hade hon 2001 på museet Kvarnen i Filipstad. Kulturföreningen  Kulörta Lyktor anordnade en minnesutställning på Kvarnen med tavlor och dockor i november-december 2003.

Karin var hela livet sysselsatt med sin konst - hon kunde helt enkelt inte låta bli att teckna, måla och skriva. Därför blev hennes produktion omfattande.