Vad händer på Klinten

På Klinten finns en permanent utställning omfattande:

- Ett hundratal trolldockor, som Karin Fryxell tillverkade och fotograferade till sagoboken SOTLUGG och LINLUGG och de följande 14 sagoböckerna.

- Ett urval av Karin Fryxells konstnärliga produktion av oljemålningar, mosaiker, tuschteckningar, akvareller.
- Klintens Kapell, som Karin Fryxell byggde och utsmyckade med glasfönster gestaltande saligprisningarna, altartavla, takmålningarna med de sexton änglarna och de åtta lampetterna med texter ur Kärlekens lov.
VÄLKOMNA att ta kontakt för ett besök!
Kostnad: Vi tar ingen entréavgift men tar tacksamt emot bidrag till underhåll.
Exempel på underhåll:

   - 2009 färdigställdes utbyggnaden av konsthallen.

   - 2010 renoverades glasfönstren i kapellet av konservator Cecilia Skoglund, Värmlands museum.

   - 2013 renoverades vägen upp till Klinten.

   - 2014 renoverades Härbret där en del av dockorna bor.

   - 2016 renoverades ånyo vägen från Storhöjdsvägen upp mot Klinten

 

Försäljning av:

Sagoböcker som finns i nytryck:

   - Sotlugg och Linlugg (första boken)

   - Sotlugg och Linlugg på Skansen

   - Tofsöras äventyr

Jord och Ande – En diktsamling
Boken om Anders - En biografi i 3 delar över Anders Fryxell, präst och hävdatecknare 1795-1881, Karin Fryxells farfars far.
Vykort med trolldockmotiv
En del av den konstnärliga produktionen är till försäljning.
Försäljning sker sommarhalvåret på plats på Klinten. Böcker kan beställas hela året via am.appelberg@gmail.com
 

2014

Konstrundan 31 maj - 1 juni lockade en hel del besökare

Under Saxå Kammarmusikfestival 22 – 29 juni hade vi som vanligt programpunkten

Sagor o Låtar på Klinten då vi i kapellet berättade vi ur en av sagoböckerna.

Under Filibjurveckan hade vi sagostund i kapellet.

 

2015

Muséet kvarnen visade utställningen "Textil Kvinnokraft från förra seklet" 16-30 maj.
Ann-Mari Appelberg visade ur gömmorna på Klinten.
Vi deltog i Konstrundan 30-31 maj och under Saxå Kammarmusikfestival 21 -27 juni, hade vi som vanligt sagostund i kapellet.
Vi medverkade även under Filiburveckan.

 

2016-2019

Liksom tidigare år deltog vi i Konstrundan, under Saxå Kammarmusikfestival och i Filiburveckan. Mindre grupper av besökare sökte sig också till Klinten och fick se böcker, tavlor och dockor.

 

2020

På grund av den rådande coronapandemin är Konstrundan och Saxå Kammarmusikfestival inställda -

tillfällen då vi i många år har välkomnat besökare till Klinten. Vi kommer inte heller ha sagostund i

kapellet under Filibjurveckan.

 

2021

Inte heller under 2021 kommer vi kunna ta emot större grupper av besökande i samband med eventuella
evenemang i Filipstad.
Välkommen att höra av Dig till
Ann-Mari Appelberg mobil: 073 980 17 48 <am.appelberg@gmail.com>
om Du vill besöka Klinten enskilt eller tillsammans med någon eller några andra.

 

2022

Vi på Klinten välkomnar besökare under Konstrundan 28-29 maj kl 11-17.

Vi visar Karin Fryxells konst, visar Sotlugg, Linlugg och de andra dockorna som Karin fotograferat och skrivit om i 15 sagoböcker. Vi avslutar rundvandringen i Kapellet som Karin började bygga i mitten av 50-talet.

 

2023

Liksom tidigare år välkomnar vi på Klinten besökare under Konstrundan 27-28 maj kl 11-17
Vi visar Karin Fryxells konst, visar Sotlugg, Linlugg och de andra dockorna som Karin fotograferat och skrivit om i 15 sagoböcker. Vi avslutar rundvandringen i Kapellet som Karin började bygga i mitten av 50-talet.

Om Du under sommaren vill besöka Klinten enskilt eller tillsammans med någon eller några andra ber vi Dig  höra av Dig till <am.appelberg@gmail.com>

Mobil 0739 801748