Arkiv och museer

En del av Karins produktion finns bevarad på olika arkiv och museer. Här finner vi en förteckning över en del av denna bevarade produktion.

 

Värmlands Museum

Föreningen Värmlandsarkiv

Svenska porträttarkivet - Nationalmuseem