Alfen Svanstipps lustiga spratt

Alfen Svanstipps lustiga spratt

Figurer i sagan: Barn i åldern 4 - 10 år.

Handlingen: En pojke badar i tjärnen. Alfen Svanstipp knycker pojkens kläder och klär ut sig i dem. Han visar dem för älvorna. De skriver ett brev till länsman Gyllenplym om ett rövarband som gömt en skatt i grottan. De utger brevet vara skrivet av mor i torpet. Svanstipp går till grevinnan Rosenstjälk och berättar att det finns en skatt i grottan. Han går sedan till doktor Russinlund, magister Klokberg och skogvaktar Mosse och berättar samma sak. Så småningom samlas alla vid grottan. Sist kommer länsman Gyllenplym och poliserna. När alla samlats visar sig alfen Svanstipp och gör narr av dem alla.

Tillkomstår: 1946

Plats: Fotograferad kring Klinten

Utgiven år: 1947

Finns ej i nytryck: